Free นาฬิกาน่ารัก
สอนโดยทีมอาจารย์เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า และบดินทรเดชา

สารพันปัญหา กับครูหนู

ถาม นักเรียนที่เรียนคอร์สตุลาคมต่อเนื่องเทอม 2จะเริ่มเรียนเทอม2ได้เมื่อไหร่ค่ะ

ตอบ11 พฤศจิกายน 55

ถาม เดือนตุลาคมไม่มีเรียนทุกวันหรือค่ะ

ตอบ ไม่พักซักเดือน หรือค่ะ ทบทวนกันลืม อาทิตย์ละครั้งก็O.Kแล้ว

แต่ถ้าอยากเรียนจริงๆก็มีค่ะโทรติดต่อทางศูนย์ได้เลย

ถาม ต้องการไปสอบม.4 โรงเรียนเตรียมน้อมฯยากไหมครับ

ตอบ จะตอบว่าไม่ยากก็คงไม่ใช่ แต่ถ้าเราตั้งใจจริงก็น่าจะไม่เกินความสามารถ

ปีที่แล้วลูกศิษย์ของศูนย์ฯสอบได้ม.4ห้องGIFTED ครูก็เห็นเวลาเรียนยิ้มแย้มแจ่มใสดี

ไม่เคร่งเครียดเลย

ถาม ติวม.3 เตรียมสอบเข้า ม.4 ไม่มีสอนเสริมบ้างหรือครับ

ตอบ มีเสริมเทอม 2 ค่ะทางศูนย์เตรียมจัดวางทีมอาจารย์ชั้นเยี่ยมไว้รอเลยค่ะ

ถาม ป.6 ติวเข้าม.1ครูเตรียมน้อมสอนใช่หรือไม่

ตอบใช่ค่ะอาจารย์เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสอนวิชาหลักค่ะโดยมีอ.บดินทรเดชาร่วมทีม

ด้วย ส่วนติวเสริมเป็นทีมติวเตอร์ที่ชำนาญและถนัดเฉพาะวิชาของศูนย์

ถาม ครูแต่ละท่านที่สอนตรงตามวิชาเอกหรือไม่

ตอบ แน่นอนค่ะ อาจารย์ทุกท่านมีความถนัดในวิชาที่สอนและสอนตรงตามวุฒิ

ถาม ได้ข่าวว่ามีอาจารย์จากโรงเรียนอื่นที่ไม่ใช้เตรียมน้อมฯมาสอนด้วยใช่ไหม

ตอบ ถูกต้องค่ะ ระดับป.1-ป.4 เป็นอาจารย์จากร.ร.บางชัน(ปลื้มวิทยานุสรณ์)

เป็นอาจารย์สายประถมโดยตรง โดยทางศูนย์ตระหนักว่า ระดับนี้ต้องเป็นอาจารย์

ที่ชำนาญสายประถมโดยเฉพาะ เพราะต้องดูแลเรื่องฝึกอ่าน ฝึกเขียน และคิดเลข

เร็วอาจารย์ต้องใจเย็นคอยจ้ำจี้จ้ำไชจริงๆ ถ้าจะให้อาจารย์ระดับมัธยมมาสอนเด็ก

ประถมเล็กๆคงไม่เหมาะสมนะค่ะ.และทีมสอนเสริมติวป.6สอบเข้าม.1จากร.ร.บดินทรเดชา

,ทีมสอนGIFTED..EPจากร.ร.เตรียมทหาร..และอ.พิเศษจากมหาวิทยาลัยของรัฐ และเอกชน

ถาม ครูเตรียมน้อมและครูบดินทรเดชา สอนชั้นไหนบ้างค่ะ

ตอบ อ.เตรียมน้อมและบดินทรเดชาสอนระดับป.5-6,ม.1-ม.6ค่ะเราเริ่มให้อ.เตรียมน้อม

สอนตั้งแต่ป.5-6เพราะเราเล็งเห็นว่าระดับนี้เริ่มมีการแข่งขันทางวิชาการสูงขึ้นโดยเรา

จะเอาอาจารย์ระดับประถมมาช่วยสอนเสริมให้สำหรับนักเรียนที่เรียนช้าในช่วงเสริมวัน

อังคาร กับวันพฤหัส (เสริมให้ฟรีคะ)

ถาม ช่วงสอนเสริมป.6 ให้เด็กทำข้อสอบอย่างเดียวหรือค่ะ

ตอบ ค่ะ แต่เราจะเฉลยอย่างละเอียดโดยอธิบายวิธีหาคำตอบ เหตุผลที่ตอบ ถ้า

เป็นวิชาวิทย์ หรือสังคมก็จะอธิบายเนื้อหาเป็นการทบทวนไปด้วยในตัวค่ะ

ถาม เด็กที่จะติวป.6 สอบเข้า ม.1เราจะรู้ความก้าวหน้าของนักเรียนได้อย่างไร

ตอบ ทราบได้เพราะ ทางศูนย์มีทดสอบประเมินผลนักเรียนทุกอาทิตย์ค่ะ มีคะแนน

ติดโชว์ให้นักเรียนและผู้ปกครองรู้ความก้าวหน้าเปรียบเทียบกับเพื่อนในชั้นด้วย

ถาม ครูหนูสอนวิชาอะไรบ้าง

ตอบ เป็นหัวหน้าทีมจัดอาจารย์มาสอนเสริมให้เด็กๆชั้นป.5-ป.6ค่ะ สำหรับครูหนู

เองถนัดวิชาสังคมค่ะ

ถาม กวดวิชาบางชันศึกษาเปิดมานานหรือยังค่ะ

ตอบ 15 ปีแล้วค่ะ เป็นกวดวิชาแห่งแรกย่านบางชันค่ะ